ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

FotorCreatedՀայ օգնության ֆոնդի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամը (ԵԱԿՀ) իր գործունեությունը սկսել է 2000 թվականից և մինչ այժմ ծառայություններ է մատուցել ավելի քան 19620 երեխայի ու ծնողի/խնամակալի և ապաստանել ճգնաժամի իրավիճակում գտնվող ավելի քան 1600 երեխայի:

ԵԱԿՀ ծրագրերի հիմնական նպատակը

 • Ճգնաժամային կամ ռիսկային իրավիճակում հայտնված երեխաների հայտնաբերում
 • Նրանց իրավունքների պաշտպանություն
 • «Ճգնաժամի միջամտության» բազմամասնագիտական ծառայությունների մատուցում
 • Կանխարգելում
 • Վերականգնում

ԵԱԿՀ շահառուները կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 3-18 տարեկան երեխաներն ու նրանց ընտանիքներն են (ծնողներ/խնամողներ).

 • թափառաշրջիկ
 • աղքատ
 • անապահով
 • մուրացիկ
 • անապաստան
 • խնամազուրկ, լքված
 • բռնությունների զոհ,
 • կրթությունից ու հանրային ծառայություններից դուրս մնացած,
 • օրենքի հետ կոնֆլիկտի մեջ գտնվող,
 • վարքային ու հոգեհուզական խնդիրներ ունեցող
 • և այլն

ԵԱԿՀ ծառայությունները.

 • սոցիալականաշխատանքի,
 • սոցիալ-մանկավարժական,
 • առողջապահական,
 • հոգեբանական,
 • արտթերապևտիկ,
 • մասնագիտականկողմնորոշման և մասնագիտականուսուցման,
 • կրթական,
 • իրավական:

Իրականացվում է 24-ժամյա խնամք, տրամադրվում է սնունդ, հագուստ, անհրաժեշտ հիգիենիկ և դպրոցական և այլ պարագաներ: Ինչպես են ուղղորդվում. Երեխաները կենտրոն են ուղղորդվում ՀՀ Ոստիկանության, ԱՍՀՆ, ԿԳՆ, Ընտանիքի, կանանց, երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինների, Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների, տարբեր ՀԿ-ների, երեխաների ճակատագրով մտահոգ քաղաքացիների կողմից, ինչպես նաև հաճախ դիմում են դժվար իրավիճակում հայտնված երեխաներն անձամբ:

Կենտրոնի ծրագրերն առաջնորդվում են այն հիմնարար սկզբունքով, որ երեխաները իրավունք ունեն պաշտպանված լինել թե’ ֆիզիկապես, և թե’ հոգեպես, իսկ անհատները, համայնքները և կառավարությունը ունեն  բավարար կարողություններ` պաշտպանելու երեխաներին:

ԵԱԿՀ-ի ծրագրերը ջանում են կանխել երեխայի լքումը՝ իրականացնելով իրազեկման աշխատանքներ, ինչպես նաև մասնակցում են երեխաներին առնչվող քաղաքականության մշակմանը՝ խնդիրներին արձագանքելու և իրականացվող բարեփոխումներին աջակցելու նպատակով:

ԵԱԿՀ նախաձեռնությամբ իրականացվում են տարբեր երեխայակենտրոն ծրագրեր, մասնակցային վերապատրաստումներ, մասնագետների և ընտանիքների կարողությունների զարգացում և հետազոտություններ՝ ուղղված երեխայի և ընտանիքի կարիքներին և պաշտպանության ծառայությունների հասցեականությանը:

 

 

Բացելով Ձեր տան դռները ընտանեկան խնամքից զրկված երեխայի համար՝ Դուք կբազմապատկեք Ձեր ընտանեկան ջերմությունն ու սերը

 

 • 060 540 150
 • Կարապետ Ուլնեցու 64, Երևան, Հայաստան

Contact ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ